Humusrijke grond, de basis voor iedere (moes)tuin

Humusrijke grond vormt de basis van uw (moes)tuin. Van oudsher gebruikte tuiniers de beste, rijkste en vruchtbaarste grond die er ter beschikking was. Deze luxe hebben tuiniers tegenwoordig niet meer. Tegenwoordig is men al blij dat er iéts van grond beschikbaar is. Echter in humusrijke grond kunnen grassen, planten en gewassen een gezond wortelstelsel ontwikkelen

De aangevoerde grond in nieuwbouwwijken, de vervuilde grond in stadstuinen en de overwoekerde en verschraalde grond in oude siertuinen vormen de grootste uitdaging voor nieuwe (moes)tuinders. Maar ook met de meest ‘uitzichtloze’ grond kan uiteindelijk iets moois gedaan worden.

Het verbeteren van uw grond met humus

Grondsoorten zijn terug te brengen in verschillende types. Om (moes)tuingrond te verbeteren, kunt u het volgende toevoegen bij de verschillende grondsoorten:

  • Lichte zandgrond, te weinig vocht en voeding: humus en klei toevoegen
  • Zware kleigrond, te weinig lucht en te veel vocht: humus en grof zand toevoegen
  • Zure veengrond, te zuur en te weinig structuur: humus en kalk toevoegen;
  • Gewone tuingrond, te weinig voeding: humus toevoegen

Zware, kleverige klei kunt u verbeteren, meer bewerkbaar en doorlatend maken, door er humus en grof zand aan toe te voegen. Extreem lichte, zanderige grond kunt u meer vochthoudend maken door er humus en klei aan toe te voegen. Zure veengrond vraagt humus met een beetje kalk en kalkrijke, steenachtige grond heeft alleen extra humus nodig.

Het is belangrijk om een gemiddelde grond te creëren. En die krijgt u niet door met grove middelen en enorme ingrepen de aard van uw grond te wijzigen, maar door gevoelsmatig en verspreid uw grond te optimaliseren. Het is verstandig om elk jaar, afhankelijk van het grondsoort, humus, klei, zand en/of kalk toe te voegen en licht onder te werken. Tijdens het groeiseizoen moet u de grond dan regelmatig bewerken om deze grondverbeterende producten goed met uw eigen grond te vermengen, waardoor uw grond steeds verder verbetert.

Wat doet humus voor uw grond

Zoals hierboven vermeld, bevat de beste, rijkste en vruchtbare grond veelal humus. Als uw (moes)tuin niet of nauwelijks humus bevat, heeft het toevoegen van humus aan de grond de prioriteit bij het bemesten van uw (moes)tuin. De humus zorgt dat uw (moes)tuin beschikt over de volgende voordelen:

  • Een verbeterde bodemstructuur;
  • Voedingsstoffen en water worden beter vastgehouden;
  • Voedingsstoffen en water worden beter afgestaan.

Grond die voldoende humus bevat, bezit het vermogen om vocht vast te houden zodat de grond van uw (moes)tuin in droge tijden niet meteen uitdroogt. Bij veel regenval kan het water zo makkelijk wegzakken zodat de grond niet verzuurt. Ook zorgt humus ervoor dat voedingsstoffen in de grond blijven ‘plakken’ zodat deze stoffen niet met het regenwater wegspoelen. 

Humus moet niet te diep worden ondergespit. De kans bestaat anders dat wortels de voedingsstoffen niet kunnen opnemen. Als er geen humus in de grond van uw (moes)tuin aanwezig is, worden voedingsstoffen helemaal niet goed opgenomen.

Hier vindt u nog meer informatie vinden over waarom humusrijke grond de basis vormt voor uw (moes)tuin